8 mar Nekomentované Daniela Choma Referencie a svedectvá z podujatí

Som veľmi nadšený z kurzu. Chcel by som ešte raz prísť. Viem, že pomôže mne a aj celej rodine ku kvalitnému životu. Cítim, že teraz dcérke oveľa viac rozumiem a myslím, že aj ona to cíti rovnako. Je to, ako keby sa otvorila neznáma brána medzi nami, ľahšia komunikácia. Je to krásne a ďakujem, že sa tomu venuješ. (M.)

Danku Choma som spoznala pre mňa vo veľmi zložitej situácii. Bola mojim sprievodcom, inšpiráciou a vzorom pri zvládaní dlhodobého dojčenskeho štrajku s mojou dcérkou. Prostredníctvom nej som si začala uvedomovať kauzalitu veci súvisiacich s rodičovstvom. S nadšením sa zučastnujem podporných skupin, ktoré vedie. Kurz Srdcom rodičom som brala ako možnost dozvedieť sa o výchove, príčinach a následkoch správania ešte viac. Moje očakávania boli naplnené.  V prijemnej otvorenej atmosfére, nam boli prezentované poznatky z tejto oblasti obohatené o priklady zo života. Danka svojim nadšením strhne každého. Všetkým rodičom by som odporučila tento kurz a vedomie, že sa veci daju riešit aj inak, s láskou a porozumením. A nielen vo vzťahu k deťom. (K.)

Myslím si, že takýto deň by mal absolvovať každý rodič, aby sme sa pokúsili vychovať lepšiu generáciu- rešpektujúcu a zdravo sebavedomú. Aby sme neudupali to krásne, čo je v našich deťoch. Aby sme si uvedomili, že sú tu pre to, aby aj oni nás naučili stat sa tými najlepšími rodičmi a ľuďmi- lebo tak, ako bolo spomenuté aj na kurze, len deti nás milujú takých akí sme – bezpodmienečne. Stále mi rezonuje veta, ktorá sa viackrát zopakovala- že  láskou, srdcom tvoríme skutočné spojenie, nie egom a strachom.. a o tom to celé je … Skúsiť si prestaviť staré vzorce naprogramované v hlavách a skúsiť isť touto prirodzenejšou cestou. (A.)

Tento kurz je úžasná kombinácia obrovského množstva informácií doplnených o konkrétne reálne situácie, ktoré vznikajú pri výchove detí. Dozvedeli sme sa veľa o deťoch, získali použiteľné nástroje, ako narábať s emóciami, či aký efekt na deti majú pochvaly a tresty- jeden z najpoužívanejších nástrojov vo vzťahu k deťom. Tento kurz určite odporúčam všetkým rodičom (aj budúcim rodičom), ktorým nie je jedno, aký život budú mať ich deti a čo z nich bude. Stačí iba zmeniť pohľad, otvoriť srdce a mať vôľu. (L.)

Deti sú tie najdokonalejšie bytosti.. nezaťažené predsudkami, strachom a egom ako my. Bytosti, ktoré sa rodia čisté a krásne a my máme tú možnosť ich sprevádzať krátkou časťou života, kedy nás potrebujú a vytvoriť im podmienky preto, aby sa z nich vyvinuli plnohodnotní ľudia schopní lásku prijímať a dávať. Lásku neobmedzenú, bezpodmienečnú, nie len keď sú milé, zlaté, usmiate, ale vždy…ale ako na to? Existuje množstvo literatúry venovanej tejto tematike, ako vychovávať deti a rásť s nimi, ako s nimi rozprávať, ako ich počúvať a rešpektovať, ako uznávať ich pocity a byť im sprievodcom, ktorý stanoví hranice. Praktické skúsenosti matky na plný úväzok, ktorá žije svoje materstvo naplno, ktorá otvorila svoje srdce a dušu a snaží sa skutočne svojmu dieťaťu dať do života ten najlepší základ. Odvážna mladá žena, ktorá nabrala odvahu a delí sa o svoje skúsenosti s inými, ktorým nie je zdravý vývin ich detí ľahostajný.  Samotný kurz bol veľmi dobre štruktúrovaný, rozdelený do viacerých časti, no nebola to teoretická prednáška… veľmi prirodzene sa odhaľujú a objavujú témy, ktoré zažívame, je to skutočne uveriteľné, pretože to nie je naštudované, ale žité a to je ten rozdiel, ktorý vo vás zanechá stopu. (Vlado)