27 feb Nekomentované Daniela Choma

Mgr. Daniela Choma Som žena, matka, dcéra, priateľka, manželka na Ceste, tak ako každý z nás. Mojou  vášňou je pravda, zraniteľnosť, sila a obnova v človeku. Milujem byť svedkom toho, kedy sa človek rozpomína na seba samého a kedy sily Života dokážu premeniť slabé na silné, mŕtve na živé, neisté