Mgr. Daniela Choma

Som žena, matka, dcéra, priateľka, manželka na Ceste, tak ako každý z nás. Mojou  vášňou je pravda, zraniteľnosť, sila a obnova v človeku. Milujem byť svedkom toho, kedy sa človek rozpomína na seba samého a kedy sily Života dokážu premeniť slabé na silné, mŕtve na živé, neisté na odvážne, klamlivé na pravdivé.

Ako svoju misiu vnímam vytvárať priestor hlbokému a liečivému ľudskému stretnutiu, ktoré naša spoločnosť potrebuje viac ako kedykoľvek predtým. Blízkosť, spojenie a dôveru vnímam ako skutočnú výživu ľudskej duše. Som presvedčená o tom, že život sa žije v tele, a v realite každodennosti, v našich reakciách, vzťahoch, otvorenosti, zraniteľnosti, pravde, ktorou sa zdieľame so svetom.

Dostalo sa mi požehnania učiť sa od úžasných učiteľov, ktorí sprevádzajú na ceste k vnútorným zdrojom a hlbokej vnútornej múdrosti ľudskej bytosti, ktorú považujem za skutočné zdravé životné vedenie, ktoré nám umožňuje žiť slobodne, živo a pravdivo.

Opieram sa o poznania o tele a človeku, ktoré sa mi odhaľujú cez terapeutickú prax, prácu so skupinami aj jednotlivcami, prácu s telom, hlasom a silami života v človeku. Opieram sa o hlbokú inteligenciu, ktorá sídli v každom z nás a potrebuje len bezpečný priestor, v ktorom sa túži prejaviť.

Od roku 2010 som sa angažovala v inciatívach pre humanizáciu pôrodov na Slovensku. Cez tému zdravých tehotenstiev a pôrodov som zatúžila rozšíriť svoje skúmanie a poznanie k ďalším oblastiam života, do ktorých som túžila  navracať pravdivý, zdravý a ľudský rozmer.

Sprevádzam podporné skupiny, ženské kruhy, prechodové životné rituály, individuálne stretnutia, semináre zamerané na prebudenie jedinečnej vnútornej pravdy v človeku.

 

 

Absolvované vzdelávania:

 

 1.  Smrť a znovuzrodenie so Simonou Střebovskou.
 2. Kraniosakrálna terapia- lektor Simona Střebovská Hojdysz- kranioterapeutka s 10 ročnou praxou. http://www.simona-strebovska.cz/
 3. Seminár partnerskej terapeutickej komunikácie, intimity a sexuality pre páry- Mari Sawada a Thomas Pedroli
 4. Seminár Žena spojená so sebou a so životom- Martina Junga
 5. Seminár pre páry- liečenie rodových záťaží, projekcie rodinného systému v partnerskom živote, živá sexualita a intimita v páre.
 6. Cesta ženy, Sila ženy- semináre na prebudenie a kultivovanie ženskej energie- Simona Hojdysz
 7.  Kurz úvod do kraniosakrálnej biodynamiky I., II, so Simonou Hojdysz
 8. Kurz Limbický odtlačok- Simona Hojdysz
 9. Intenzívny výcvik Hĺbkového pocitového vedomia primárnej terapie- Sam Turton (primárny terapeut s 20 rocnou praxou), Canada, www.primalworks.com
 10.  Povolanie a jeho úloha v manifestácii duše človeka, Reakcie, ich príbeh a odkazy, Komunikácia s deťmi, komunikácia s nami samými – Yehuda Tagar, www.pace.sk
 11.  Osobný totem- Steven Elligio Gallegos
 12. Cesta k hlbokej kreativite- Steven Elligio Gallegos
 13. Študentka Školy Klasickej Homeopatie v Prahe (začiatok trojročného štúdia v decembri 2017)